Moet ik over software beschikken?

Een best wel veel gehoorde vraag, "Moet ik als opdrachtgever beschikken over een werkplek, hardware en software?"

Nee absoluut niet nodig. Via de digitale snelweg wordt het werk aan de andere kant van de wereld uitgevoerd (om precies te zijn in Indonesië).

Met elke tekening wordt een PDF bestand opgeleverd, dat betekend dat het resultaat makkelijk beoordeeld kan worden en ook commentaren, b.v. in een ontwerp traject, kunnen worden doorgegeven (digitaal aan de PDF toegevoegd)

PDF tools om dit te bewerkstelligen zijn gratis te downloaden.

De PDF is bovendien een volwaardige (op schaal) afdrukbare weergave van de tekening die in CAD applicatie eigen bestands formaat wordt aangeleverd.
CadDraft de 'stille kracht' achter uw tekenwerk
 

In welke taal wordt er gecommuniceerd

Nederlands
CadDraft communiceerd met haar clienten in het Nederlands en/of Engels als dat de voertaal van het bedrijf is.
 

Afname verplichting?

CadDraft heeft geen afname verplichting in de vorm van contracten of andere onzin
 

Contract ?

CadDraft heeft geen afname verplichting in de vorm van contracten of andere onzin
 

Over welke capaciteit beschikt CadDraft ?

CadDraft communiceerd met haar clienten in het Nederlands en/of Engels als dat de voertaal van het bedrijf is.
 

Over welke capaciteit beschikt CadDraft ?

De 250+ tekenaars, verdeeld over 70+ Cad applicaties en vele disciplines, vergroten de capaciteit van de client en/of hebben een positieve invloed op de totale doorlooptijd van de opdracht.
 

Detacheerd CadDraft ook tekenaars ?

CadDraft doet NIET aan detachering, omdat dit juist de voordelen voor u weg zou nemen en/of confrontatie met vervelende wetgeving op zou leveren.
 

Wij beschikken over eigen tekenaars?

Het inschakelen van CadDraft hoeft helemaal niet nadelig te werken t.a.v. eigen tekenaars. CadDraft kan piekbelastingen opvangen tijdens ziekte of vakantie of door extra projecten. CadDraft kan de tijdrovende en/of vervelende klussen opknappen als bijvoorbeeld "As Built" verwerking of 100% cad volwaardige digitalisering van papieren documenten. En ga zo maar door.
 

Waar vind ik de kantoren van CadDraft?

CadDraft maakt maar zeer beperkt gebruik van kantoor ruimten (absoluut minimum). Het ontbreken van deze kantoren heeft een zeer gunstige invloed op de verkoopprijs, een voordeel voor de client. CadDraft maakt gebruik van regionale freenlancers. Deze mensen die veelal vanuit huis werken maakt het ontbreken van kantoren grotendeels mogelijk ook heeft dit een gunstige werking op het woon-werk verkeer, niet alleen qua tijd besteding maar zeer zeker ook lokaal gunstig ten aanzien van de luchtverontreiniging. (CO2 uitstoot).
 

Wij beschikken niet over tekenaars en/of teken voorschriften

Als de client niet beschikt over bedrijf interne tekenaars dan nog kan er nu toch getekend worden. Omdat CadDraft al het tekenwerk aanlevert in een CAD bestand en in de vorm van een (Adobe) PDF bestand is het altijd mogelijk om het resultaat te beoordelen en/of af te drukken. In geval er niet wordt beschikt over afdruk mogelijkheden (b.v. op schaal grootformaat) dan kan CadDraft dit ook intern verzorgen.
Copyright © 2019 CadDraft  All Rights Reserved
 
Voordelen

Kwaliteit
Door uitbesteding van arbeidsintensief (vervelend) werk aan CadDraft bent u er van verzekerd dat dit door bekwame cad-tekenaars wordt verwerkt. Uw "eigen" cad-tekenaars krijgen hierdoor meer tijd voor de "wat moeilijker/lastiger " bezigheden en kunnen hierop meer aandacht vestigen, hetgeen de totale kwaliteit ten goede zal komen.

Lage prijs
De prijs wordt bepaald door het afgenomen volume. Indien het volume toeneemt dan zal de bijbehorende staffelprijs direct worden doorberekend. Jaarlijks wordt bepaald / besproken of dat deze prijs nog van toepassing is. Als het volume een keer niet wordt behaald heeft dit dus niet per direct consequenties voor de berekende prijs.

M.V.O.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draagt CadDraft hoog in het vaandel. Proberen we al een zo minimaal mogelijke impact te hebben op de leefomgeving. (minimalisering papier gebruik, terugdringen woon-werk verkeer (CO2 uitstoot), ontbreken van kantoren (AC)) Daarnaast proberen wij een positieve bijdragen te leveren aan de leefgemeenschap in de vorm van substantiële bijdragen aan kinder tehuizen, dieren opvang en milieu bewustwording. Op deze manier worden we graag voorbeeld voor vele andere Europese en lokale bedrijven.

Opdracht grootte
Of het om 1 of duizenden tekeningen gaat, maakt voor CadDraft geen verschil, hooguit dat dit invloed heeft op de staffelprijs. Het grote aantal tekenaars dat CadDraft ter beschikking heeft zorgt enkel voor een snelle verwerking.
Opleidingen
Vaak zien we dat de klant veel tijd en geld investeert in het opleiden van eigen Cad-tekenaars. Hetgeen weer leid tot contractuele verplichtingen om deze opleidingskosten enigzins terug te verdienen. De totale periode moet de werkgever dan maar zorgen voor continuïteit aan werk om het totaal plaatje te realiseren. Vervelender wordt het in tijd van schaarste en men misschien afscheid moet nemen van de mensen die een contract hebben als gevolg van de opleiding. Ook hier kan CadDraft een oplossing bieden. CadDraft maakt gebruik van hoog opgeleide Cad-tekenaars met veelal jaren ervaring waarbij we in de cad-tekenaars investeren door ze intern op te leiden en b.v. vertrouwd te maken met de Europeese voorschriften. Omdat ook hier de cad-tekenaar als freelancer benaderd wordt, komen de kosten uiteindelijk NIET voor rekening van CadDraft en dus haar client.

Papier
De informatie is enkel beschikbaar op papier. Ongeacht of dat de (te verwerken) informatie enkel op papier staat of zelfs het hele document enkel op papier aanwezig is, CadDraft zal intern deze informatie digitaliseren en geschikt maken voor verwerking. Per direct staat het dan digitale document beschikbaar voor archivering en verdere verwerking. Als de tekening enkel op papier beschikbaar is zal CadDraft het omzetten naar de, door client aan te geven cad-applicatie, waarbij eveneens een PDF wordt opgeleverd.

Tekenaars tekort
Met een landelijk (3000+ vacatures) tekort aan Cad-tekenaars kan CadDraft veelal de oplossing bieden om toch op korte termijn over extra tekenaars te beschikken, al dan niet tijdelijk.

Tekenaars
Heeft een tekenaar eenmaal gewerkt voor een client (met goed resultaat) dan wordt deze tekenaar als voorkeur voor de client gekenmerkt. Een volgende opdracht van de client zal dan ook bij voorkeur door deze tekenaar(s) worden ingevuld. Indien de tekenaar (door andere werkzaamheden) niet voor de client beschikbaar is, dan nog zal deze tekenaar optreden als "toeziend voogd" voor deze werkzaamheden.

Tijdrovend werk
Het werk dat vaak als vervelend of tijdrovend wordt ervaren is juist bij uitstek geschikt voor verwerking door CadDraft. Het grote aantal tekenaars die voor CadDraft ter beschikking staan, kan alleen maar een positieve invloed hebben op de doorloop tijd van de verwerking.

Bijkomende voordelen
Engineers
Engineers die nu ingezet worden voor het vervaardigen van cad-tekeningen kunnen zich weer volledig op hun taak richten.

Tekenaars
Eigen tekenaar(s) kunnen zich volledig op de werkzaamheden richten die enkel door hun uitgevoerd kunnen worden. Dan wel zetten zij de puntjes op de I van kwaliteit.

Lage prijs
De lage prijs berekend door CadDraft heeft een positieve invloed op uw total kostprijs.

Monteur(s)
Monteurs die nu ingezet worden voor het vervaardigen van cad-tekeningen kunnen zich weer volledig op hun taak richten.

Papier
Of u over de middelen beschikt om papieren documenten te digitaliseren en/of digitale bestanden af te drukken doet er niet toe. CadDraft kan dit voor u verzorgen, zonder dat daar een extra externe partij voor moet worden ingeschakeld.

Mogelijke nadelen
Voorschriften
Als er gewerkt wordt met klant specifieke voorschriften in het Nederlands, dan dient men er rekening mee te houden, dat deze voorschriften moeten worden vertaald alvorens met de werkzaamheden aan te kunnen vangen. Dit vertalen doen wij (toch weer een voordeeltje).

Cad Applicaties
CadDraft geeft met 100+ tekenaars invulling aan 75+ Cad Applicatie en vrijwel alle disciplines het zou te ver gaan om hier een opsomming van te doen, immers zeer frequent zou dat ook aangepast moeten worden, vanwege de grote toenadering van cad-tekenaars.
Vroeger kon een tekenaar met een tekenbord en tekengerei overweg en klaar. Nu is dat een heel ander verhaal. Dat neemt niet weg, dat er toch dikwijls mogelijkheden zijn, daar waar we niet direct invulling kunnen geven aan de gebruikte Cad applicatie, we elkaar toch behulpzaam kunnen zijn.

Werkwijze
Het inschakelen van CadDraft kan een werkwijze verandering tot gevolg hebben. Ook al staat dit onder de noemer "Mogelijk Nadeel", simpel omdat die veranderingen bij de client plaats vinden, zij hoeven zeker niet in uw nadeel te werken. Eigen Engineers, tekenaars en/of misbruikte monteur krijgen meer tijd voor eigen werkzaamheden terwijl de naar CadDraft verplaatste werkzaamheden tegen een lager tarief en soms ook sneller worden uitgevoerd.

Verslaving
Het inschakelen van CadDraft kan verslavend werken. Afkick verschijnselen zijn ernstig. Uitbesteding van het vervelende en vaak tijdrovende werk is niet meer mogelijk, etc...
CadDraft neemt hiervoor geen verantwoording